Den intelligenta tomheten

 

De flesta av oss känner till Yin – Yang symbolen vilken är en symbol som tänktes ut av de gamla kineserna så man kunde lättare beskriva vår värld. Yin – Yang dualitetens värld, allt är svart – vit, fullt eller tomt, osv och när vi tittar på själva symbolen vad ser vi då. Vi ser två krafter i balans, men det som vi inte ser är det tredje kraft, en meta-kraft (meta kommer från grekiska och betyder något bakom, något som man inte ser) och det är den kraft som innefattar de båda krafterna och håller de ihop i sig. Det är den kraften vilken är den enda som kan hålla de i balans med varandra. Vad är det för kraft?  Det är tomheten. Allt som tillhör vilken sida som helst av vår dualistiska värld skulle inte kunna existera utan tomheten vilken håller deras innehåll i sig. Om vi tittar omkring oss då ser vi att det är bara tomheten det som inte har någon som helst polaritet. Den är alltså helt neutral och den är också det enda som är utanför tid och rum men innehåller i sig båda två. Det är den enda som är evig och helt oförändrade kraften i hela universum. Många gamla självutvecklingssystem har pratat om denna tomhet och vissa av dem har också använt sig av denna tomhet för att komma till ett tillstånd som idag av många kallas för nirvana, satori eller samadhi alltså en andlig uppvaknande. Så, t.ex. i zen buddhism vi har en praktik som heter användning av Koans, där koan representerar en sorts fråga vilken elev får av sin lärare för att han ska fundera på och försöka svara på det med sin tänkande. Här är kruxet att man inte kan finna svar på en sådan fråga genom att tänka. Elev försöker ge svar på denna omöjliga fråga under en tid och under den tid elevens tankeprocess oscilerar fram och tillbaka i försök att fina svar i sin Yin – Yang medvetande. Hans svar förändras alltså hela tiden, men ingen av de svaren blir inte den rätta. Detta kan pågå tills hans medvetande förstår att frågan är helt omöjlig att svara på. I den stund eleven kapitulerar och ger upp att svara på den och kommer på sådant sätt ur sitt vanliga Yin – Yang medvetande och kommer in i det som är bakom, kommer in i tomheten och då upplever han den andliga uppvaknande eller satori. Tomheten är alltså den som håller hela vår värld i sig och som vi sa innan den är helt neutral och den har varken positiv eller negativ laddning. Bara en sådan kraft kan hålla de positiva och negativa laddningar i balans, och bara en sådan kraft kan göra en reset av dessa laddningar. Nu, när vi vet detta nu kan vi sätta det i en sammahang som gäller för våra känslor och våra tankar och säga att när vi fokuserar oss på tomheten då aktiverar vi något inom oss som kallas för vårt naturliga sinne, vilken i sin tur kan göra en reset av de smärtor som vi får i vårt medvetande vilka vi upplever då vår smärtkropp aktiveras, och på detta sätt integrera dess energi i vårt energisystem på ett naturligt sätt.

 

                                   Tomhetens manifestationer

 

 Denna tomhet manifesteras på olika sätt, i många olika aspekter. Den manifesteras alltid genom det som inte har någon positiv eller negativ tecken, genom allt som är neutral. Vi kan säga att tomheten kan manifesteras genom tystnad. Olika ljud kan väcka positiva eller negativa känslor. Tystnaden är varken eller. Mörkret. Ljus kan vara något som väcker positiva tankar och känslor eller negativa tankar och känslor. Mörkret är neutralt. I mörkret ni kan aldrig se något av vår Yin – Yang värld som omringar oss, det enda som ni ser är det mörka tomheten. Den rymd som befinner sig mellan olika objekt är också en utryck för tomheten. Denna tomhet vilken jag beskriver här är inte något där det finns ingeting alls. Det är en intelligent tomhet, ur vilken hela vår värld kommer ifrån. Tomhet som innehåller hela vårt universum, en plats från vilken allt som finns manifesteras ifrån, där det finns svar på allt eftersom den är allt. När vi kontaktar denna tomhet vårt naturliga sinne aktiveras som vi sa och den har också neutralitet som sin egenskap. När detta neutrala sinne kommer i kontakt med charge, en negativ laddning, den charge neuraliseras och dess energi resetas och kommer på nytt till sin naturliga form och placerar sig på för den naturliga platsen i vår kropp och energisystemet.

Vårt naturliga sinne är som ett barn till tomheten då det aktiveras och vi börjar uppleva det varje gång vi kommunicerar med tomheten genom att rikta vår fokus dit. På den plats vårt naturliga sinne kommer i kontakt med charge, alltså med den negativa energi som vi känner uppstår ett automatiskt reset av den charge, då vårt naturliga sinne känner igen den energi eftersom den har den memorerat i sig i sin naturliga form, och det enda den gör är att den gör om den till hennes naturliga form. Det är på detta sätt vi blir fria från charge. Varje gång vi befrias från och försvagar vår charge, försvagas och befrias vi från en del av vår kontrollkropp, eftersom då varje gång en smärta försvinner från vårt system då finns inget behov att försvara oss mot just denna smärta och den delen av vår kontrollkropp också försvinner med den. Vår smärtkropp gör inte längre att vi hamnar i obehagliga situationer som har att göra med den nu försvunna smärta och detta innebär en friare och hälsosammare verklighet som vi upplever. Man kan säga att vi börjar styra våra liv alltmer och inte smärtkropp eller kontrollkropp. Vi blir en individ som börjar leva mer och mer ett liv där man bestämmer hur hans verklighet ska se ut, och inte lever ett liv där kriget mellan smärtkroppen och kontrollkroppen bestämmer vad vi får och inte får göra eller uppleva i våra liv. Vi är inte längre som de som tittar på från sidan och lever våra liv inom gränser, inom ramen av det som vi får göra och uppleva, där det egentligen finns inget som heter vi, ingen individ eftersom man är inte inkopplad i sitt liv, och känner att man lever inte ”sitt” liv, vilken gör att man blir missnöjd med det hela.

 

 Förra                                                               Nästa