Det konstruerade sinnet

 

Varje människa har per default inom sig 2 olika minds, 2 olika sinne. Det ena sinne är det vilket vi föds med, medan det andra är det konstruerade sinnet, vilket är en konstruktion som skapas under vårt liv. Vi behöver båda två för att vi ska kunna leva. Detta konstruerade sinnet svarar för tankeprocessen, lärandet osv, medan vårt naturliga sinne är kopplad till nuet och tomheten och är på detta sätt kopplad till den nivå där allt kommer ifrån alltså den omanifesterade, implikata nivå. Det konstruerade sinne uppstår genom vår inre programmering vilket börjar när vi är små barn pga. att vi börjar fästa oss vid Yin – Yang världen som omger oss. Det konstruerade sinnet ser allt genom polariteter. Det som är intressant är att just detta sinne är det dominanta sinnet hos de flesta människor, och så som det är programmerad, det ser hela världen på just ett sätt. Människor som har det dominanta konstruerade sinnet, kan aldrig se hela bilden, hela sanningen utan ser det genom ett filter som detta sinne har. De kan se så mycket sanningen som detta sinne, denna programmering tillåter de att se, inte mer. Det är inte konstigt att det är så eftersom detta sinne är en konstruktion vilket skapades i Yin – Yang värld där allt är polariserad, där människor hela tiden måste bestämma sig för en sida, ibland är de för ibland är de emot, det finns något de älskar, men det finns också något de hatar osv. Det är sällan någon ifrågasätter varför man väljer att hata något eller älska något. Detta händer per automatik, eftersom man är programmerad och handlar utifrån sina program. Detta kan sällan bli hela sanningen eftersom ni inte kan se hela bilden, hela sanningen för att ni hela tiden väljer bara en polaritet. Ena stund väljer ni Yin andra stunden Yang. Jag sa innan att programmering uppstår i tidig ålder, i barndomen då vi lär oss att läsa, skriva osv, men vi blir också lärda att bestämma sig och polarisera sig mot olika saker.

 

                                        Barnets infödda fokus

 

Ofött barn i mammas mage upplever inte vår Yin – Yang värld, det upplever ingen polarisering, utan upplever det mörkret, den tomheten som finns inuti mammas mage, vilken är neutral utan något plus eller minus, men när barnet födds då störs hans inbyggda naturliga sinne genom yttre påverkan och det konstruerade sinnet börjar dominera. En schweizisk forskare vid namn Jean Piaget märkte att små barn tills de är ungefär 2 år gamla ser inte vår värld på samma sätt som vi vuxna gör. Deras fokus är annorlunda och de ser världen som ett enhetligt fält där det inte finns några gränser mellan olika objekt, alltså det finns ingen gräns där en sak börjar eller slutar utan allt är ett. De små barn ser också sig själva på det sättet som att de är också en bara en del av det fältet. Om ni ger ett sådant barn någon sak, det kan lätt slå sig, eftersom det ser ingen gräns mellan sig själv och denna sak. Efter 2 år barnet genom programmeringen förlorar denna fokus och det konstruerade sinnet tar över och börjar dominera, eftersom föräldrarna genom att ställa olika villkor gör en anpassning av barnet men också av dess sinne. Barnet i början när det t.ex ser en katt ser den som en unik visuell och auditiv upplevelse, men efter en tid då vi lär barnet att kalla det för katt och massa andra saker, och när det konstruerade sinnet blir dominant då blir katt bara katt och ingenting mer. Det blir definierad och villkorad. Vi måste naturligtvis veta vad saker heter och allt annat, men saker kan ses på ett annat sätt också. Hela programmeringen blir klar tills vi kommer in i pubertet, och då kan man säga att man lever utifrån det dominanta konstruerade sinnet. 

 

                   Att leva med det dominanta konstruerade sinnet

 

Nu ska vi säga något om hur det är att leva med ett dominant konstruerad sinne. De flesta av oss ska känna igen sig. Det konstruerade sinnet, eftersom det är Yin – Yang sinnet kan aldrig bli nöjd. En sådan människa kan uppleva euforin, kan uppleva otillfredsställelse, eller alla de nyanser mellan de två olika polariteter, men det kan inte uppleva tillfredställelse. För att uppleva tillfredställelse man måste ha en helhetlig upplevelse av saker. För det konstruerade sinnet vilket är polariserad, detta blir en omöjlighet. En sådan människa vill alltid ha mer av allt, eftersom allt som han får i sitt liv gör inte att han blir nöjd och han söker sig till mer. Nya bilar, nya kläder, mer pengar osv. När en sådan människa köper en ny bil, han får en känsla av temporär euforin, men det varar inte lång tid, och efter några dagar euforin blir utbytt med så där känsla och efter lite längre tid, den människan säger, jag vill ha modernare bil, trots att bilen är helt ok. Han lever på det dominanta konstruerade sinnets nivå och måste uppleva båda polariteter så på detta exempel vi ser att processen har gått genom båda polariteter och slutat med missnöje till slut. Han planerar nästa inköp.

När en sådan människa känner sig nervös det som han gör är att ta ett lugnande medel och hans nervositet släpper. Det varar 2-3 timmar, efter vilken nervositet återkommer igen. Det konstruerade sinnet gillar sådana metoder som ger tillfällig lösning, så att det kan förbli dominant i era liv. Här ser vi också att man har gått igenom båda polariteter. Först mådde han dåligt, sen tog tablett, mådde bättre, sen efter en tid han mådde sämre igen, och då gick han och kanske la sig och sov på saken. Jag tror att många av er känner igen sig i detta. Yin – Yang cirkel är sluten. Det är så det fungerar.

Ett sådant liv resulterar i ett missnöje med hela livet och tvingar er att jobba mer, konsumera mer, veta mer, och detta har resulterat att dagens människa förbrukar jordens resurser i allt snabbare tempo, men det är få som inser vad det är som händer egentligen och varför. Vi är på helt fel medvetandenivå och det är därför saker som dessa händer.

De som har det konstruerade sinnet dominant i deras liv måste uppleva både obehag och glädje, som två polariteter för att tillfredsställa Yin – Yang lag. Om ni frågar någon vill han uppleva obehag, han ska säkert säga nej. Nej, jag vill inte uppleva obehag, varför skulle jag vilja det? Då kan man fråga sig om ingen vill uppleva det, varför så många människor upplever det varje dag och konstant. Svaret är för att de måste. Man kan inte som polariserad människa välja att uppleva bara en polaritet, utan måste uppleva båda. Varje människa upplever exakt så mycket obehag i sitt liv som han behöver för att hans programmering ska hålla sig levande och exakt så mycket glädje och positiva känslor som hans programmering tillåter. Inte mindre och inte mer. Människor med det dominanta konstruerade sinnet har sin smärtkropp och den behöver energi för att överleva och när det behöver energi och vi vet att det behöver negativ energi, då kan en sådan människa söka sig till konflikt med andra, såra de på något sätt bara för att få en dos utav den energin. Denna process är så inpräntat i oss att de flesta gör det omedvetet.

Nu när vi vet hur är det att leva på det dominanta konstruerade sinnet ska vi prata i nästa kapitel om det naturliga sinnet. Innan dess lite matematik:

 

Vår fokus + riktad mot Yin – Yang världen = Det konstruerade sinnet.

 

Förra                                                              Nästa