Det naturliga sinnet

 

Hur är det naturliga sinnet? Vilka egenskaper har den? Om vi tittar på Yin – Yang symbolen som sagt vi ser två polariteter, två krafter i motsatsen till varandra. Det som vi däremot inte ser är det tredje kraft vilken ligger gömd, som något bakomliggande och osynligt. Denna meta-kraft är tomheten. När de två polariteter är i balans då kan vi säga att de är positionerade i tomheten på rätt sätt. De är rätt positionerade när det som är dominant i detta fall blir tomheten, vilken håller de båda i de rätta proportionerna till varandra. Ingen av polariteter kan komma i balans av sig själv. Oavsett om vi fokuserar på det ena eller på det andra då växer antigen det ena eller det andra och det skapas obalans. Då träder balansens lag vilken är den naturliga lagen och försöker återställa balansen. Det kan bli smärtsamt för oss. De två polariteter i Yin – Yang symbolen vilka vi ser föreställer vår konstruerade sinne. Sinne vilken byggdes under hela vårt liv då vi gick igenom alla de olika erfarenheter som vi hade. Allt som vi lärde och upplevde. Det som ger balans till denna konstruerade sinne är det naturliga sinne vilken aktiveras varje gång vi kommunicerar genom att rikta vår fokus till tomheten antigen inne i oss eller utanför oss. Det är tomhetens barn. Det är alltså inte sinne som vi utvecklade genom inlärning, utan det är sinne inbyggd i var och en av oss, det är därför det kalas för det naturliga sinnet, eftersom det är en del av vår natur, en del av vår biologiska och vårt andliga arv.

 

                                Det naturliga sinnets egenskaper

 

Eftersom detta sinne är tomhetens barn, det har dess egenskaper. Det som främst kännetecknar detta sinne är neutralitet eftersom bara neutralitet kan hålla balans mellan olika polariteter. Det är neutralt. Det tillhör varken det ena eller det andra sidan. Vår upplevelse av det naturliga sinnet, är upplevelse av behag, eftersom när vi inte är bundna till någon polaritet, då är vi fria, så är vår upplevelse av detta sinne en upplevelse av frihet, en mycket behaglig känsla vilken kan variera i sin natur, men det känns alltid fint.

Sanningen är också en av egenskaper som det naturliga sinnet har. Ni kan inte se hela sanningen då ni befinner er på det konstruerade sinnets nivå, eftersom det sinnet ser saker på polariserat sätt. Det ser alltid antigen det ena eller det andra sidan, aldrig hela bilden. Det naturliga sinnet ser på saker genom sin neutrala ställning, genom tomheten, och då ser man hela bilden, man ser alltså allt från ett sannare perspektiv. Ni kan inte se på saker objektivt om ni väljer att fokusera sig på någon polaritet.

Att ha mycket energi, är en egenskap som människa med det dominerande naturliga sinnet har. En sådan människa analyserar inte hela tiden allt som han ser, och behöver inte ta ställning till allt, eftersom han vet att om man hela tiden tar ställning då förlorar han hela bilden och sanningen uteblir. Detta sparar en massa energi, och konflikterna minskar avsevärt. Tomheten är nivå som är energetisk stark eftersom allt kommer från tomheten, till vår Yin – Yang värld där allt bli förbrukad genom slitage i tid och rum.  Det dominerande konstruerade sinnet är alltså det som slösar vår energi eftersom allt är bunden till Yin eller Yang till skillnad från det dominerande naturliga sinnet då man är hela tiden kopplad till tomheten där det inte finns tid och rum och energi förbrukas inte lika snabbt.

Människa med det dominerande naturliga sinnet kan i de flesta fall fatta rätt beslut, eftersom han ser hela bilden, då ser man hela sanningen också och då blir hans beslut de rätta och rättvisa besluten. Om ni befinner er på det dominerande konstruerade sinnets nivå, då blir era beslut ibland lite rättare och ibland lite felaktigare än det sanna och verkliga. Man kan inte fatta rätt beslut om man oscillerar hela tiden mellan de två olika polariteter, eftersom man måste se på båda samtidigt, inte bara det ena eller det andra. Man måste se hela bilden.

De rätta beslut som det naturliga sinnet beslutar sig för leder oftast till de bästa resultat för den individ och detta underlättar vårt liv, så att vi behöver inte rätta till något eller be om ursäkt för något så ofta som de som lever på det dominanta konstruerade sinnets nivå. Detta kostar en massa livsenergi.

 

                       Spontana kontakter med det naturliga sinnet

 

Vi kontaktar vårt naturliga sinne t.ex när vi är jättetrötta. Vi kommer t.ex hem och bara kastar oss i soffan och bara glor tomt framför sig i 5-10 minuter för att efter den tid koppla sig igen till vår omgivning, men då känner vi oss utvilade och förnyade. Det är för att vi kontaktade vårt naturliga sinne, genom att glo tomt framför sig. Vi satte oss i ”offline” läge och energi förnyades. Vi träffar vårt naturliga sinne varje natt då vi sover. Ni vet att när man sover, så går man genom olika faser. Den fasen som kännetecknar vår djupaste dröm så kallad ”deltasömn”, i vilken finns ingen tankeaktivitet. I den fasen är vi kopplade till vårt naturliga sinne. Ni vet att denna fas förnyar våra kroppar och det som har hänt under dagen bearbetas i vårt medvetande. Det finns en intressant sak att uppmärksamma här också och det är hur det går till innan vi somnar och kommer till deltasömnen. Man kan säga att vi blir ledda till vårt naturliga sinne. Varje natt skapas det stämning vilken gör att det blir en resonans mellan vårt fokus och det naturliga sinnet då de två möts i deltasömnen.

Det sker på det sättet att vi blir trötta på kvällen och vi börjar ha låg energinivå vilket resulterar i att vår tankeverksamhet lugnas ner. Vi bestämer att det är dags att sova. Våra tankar skapas som en reaktion på det som vi ser i vår omvärld och för att ytterligare lugna ner sig släcker vi ljus. I och med detta släcker vi också kommunikation med Yin – Yang värld omkring oss. Så blir vi ännu lugnare och tankarna blir få. Vi kommer lite närmare det naturliga sinnet. Då så som tankeverksamhet sakta upphör går vi igenom olika faser som motsvarar olika hjärnfrekvenser, så att vi går från beta nivå alltså vaket tillstånd till alfa nivå där tankeverksamheten är lugnare, sen till theta nivå, ännu lugnare, för att till slut komma till delta nivå, en nivå helt utan tankar och då befinner vi oss på det naturliga sinnets nivå. Ramana Maharshi sa en gång att varje människa upplever samadhi varje natt då han faller i djup sömn utan tankar och man kan inte säga det bättre. Problemet är bara att när vi vaknar så försvinner detta tillstånd. Hela denna process visar oss hur det naturliga sinnet drar oss till sig varje natt för att vi ska förnya oss i dess famn.

Det intressanta också är att barnet i mammas mage befinner sig i mörkret och varar på det naturliga sinnets nivå vilket gör att det får mycket energi hela tiden, och utvecklas snabbt till att bli en underbar varelse.

 

                                             Om kreativitet

 

Kreativitet är också en sak som påverkas hos de människor som lever på det dominanta naturliga sinnets nivå. Om ni är en sådan person så ska era verk ha många av de egenskaper som denna nivå har. De ska vara kraftfulla och sanna och ni ska alltid vara nöjda med dem. Ni ska välja vad ni vill syssla med ur denna nivå och era verk ska sprida energi av det naturliga sinnets nivå vidare till er omvärld. Det fanns många genialiska män som skapade mästerverk tack vare att de skapade sina verk från denna nivå. Vi kan nämna här t.ex Mozart, vars musik är högst levande än idag. De kända vetenskapsmän som också skapade från denna nivå var Albert Einstein och Nikola Tesla. Det finns skrivet att de båda kontaktade denna nivå regelbundet och fick genialiska idéer vilka de senare blev till de stora upptäckterna.

 

                                           Rätt positionerade

 

Allt detta får vi när vi lever på det dominanta naturliga sinnets nivå. Jag har pratat så mycket nu om det naturliga sinnets nivå så någon kan kanske tro att jag är emot det konstruerade sinnet, men vi skulle inte kunna leva utan det konstruerade sinnet i vår värld. Vi måste kunna läsa, vi måste kunna göra allt detta som vi lärde sig under livets lopp, eftersom vi lever i Yin – Yang värld, men det får inte vara dominerande faktor i våra liv. Vi bör leva i Yin – Yang värld, men bli styrda från vårt naturliga sinnes nivå, och då är vi rätt positionerade. Då blir vi som vi är tänkta att vara. Då behöver vi inte tänka vilken är den rätta vägen, eftersom vi blir leda inifrån, och vi börjar uppleva att vi är oftast i rätt tid på rätt plats. I fortsättningen ska vi börja med de praktiska bitarna av systemet och vi ska börja med den första processen vilken skapar kontakt med tomheten och låter oss komma till det naturliga sinnets nivå

Vår fokus + riktad mot tomheten = Det naturliga sinnet.

 

Förra                                                               Nästa