Vad är det som händer ... egentligen ?

 

För att vi ska kunna veta hur ska vi ta oss ur detta, vi borde försöka först svara på frågan hur vi upplever vår värld egentligen. Det finns alltså två sätt genom vilka vi upplever det som händer omkring oss. Vi upplever det genom våra tankar och genom våra känslor. Våra tankar upplever vi som någon inre, som händer i våra hjärnor medan våra känslor upplever vi som någon yttre upplevelse som händer i olika delar i vår kropp. Hur kan man beskriva och definiera våra känslor? Man kan säga att känslor är våra reaktioner till de olika inre och yttre påverkan på vår kropp. Den yttre påverkan kan vara att när det är till exempel varmt då upplever vi det som värme på vårt skinn, medan en inre påverkan kan vara att när vi tänker på något obehagligt då kan vi känna sig rädda eller när vi tänker på något fint då brukar vi känna sig glada. Det som är relevant för oss i detta är att förstå den inre påverkan dvs hur våra tankar påverkar vår kropp. Vi tänker omkring 60 000 tankar var je dag och de tankar är det som håller vår programmering igång. Det finns både tankar som är i harmoni med oss och de manifesterar sig i vår kropp som behagliga känslor men det finns också de tankar som är i dissonans med oss och de manifesterar sig som obehagliga känslor.

Eftersom vi har inom oss smärtkroppen vilken är sammansatt av olika förträngda smärtor, detta påverkar våra tankar och gör de negativa. De tankarna ska ge en ny energi till smärtkroppen så att den kan hålla sig vid liv, och smärtkroppen i sin tur genererar igen nya negativa tankar så att det blir till slut en sluten cirkel. Ett system som uppehåller sig i vårt system pga. att vi ger det vår energi. Vi måste lära sig hur vi ska bryta denna slutna cirkel och sluta ge energi till smärtkroppen och på sådant sätt befria vår energi för att integrera det sedan i vårt energisystem.  Förutom smärtkroppen finns det en energikropp till i oss, en mekanism som kallas för kontrollkroppen. Kontrollkroppen är en mekanism vilken möjliggör för oss att hela tiden undvika alla de smärtor som smärtkroppen väcker så att det behålls en status quo läge. När vi har smärtkroppen i mänga år då börjar vi identifiera sig med den och då händer det att varje gång vi känner smärta eller obehag då aktiveras kontrollkroppen och ger oss olika förslag vad kan vi göra för att inte känna den smärta. Det kan komma med olika förslag, t.ex det brukar föreslå att vi tittar på tv eller att vi sover och att på det sättet undvika känna den smärta, den charge. Det kan föreslå sex eller masturbation eller promenad, allt bara att vi ska fokusera på något annat förutom på charge. Kontrollkroppen kan föreslå allt förutom att vi ska koncentrera sig på känslan och låta det gå igenom oss så att det integreras i vårt system. För att kunna göra en integration av vår charge, måste vi göra en handling för att stoppa kontrollkroppen och låta integrationen ske.

 

                              Implikat och explikat verklighetsnivå

 

Nu ska vi igen prata lite om våra tankar. Det finns en nivå vilken i kvantfysik kallas för implikat nivå och det är den nivå som våra tankar kommer ifrån. Kvantfysiken förklarar att det finns 2 nivåer av verklighet. En omanifesterad nivå från vilken allt som vi ser omkring oss härstammar och som kallas för implikat nivå och det finns vår egen värld som vi ser omkring oss som är en manifesterad verklighet som de kallar explikat nivå. Implikat nivå alltså den nivå där våra tankar kommer ifrån är tomhetens nivå, omanifesterad nivå. Om vi är uppmärksamma på våra tankar då märker vi att våra tankar har ingen historia innan vi får de i huvudet. De bara uppstår ur tomma intet i våra huvud. Kvalitet på de tankar som manifesteras i våra huvud beror på om vi har smärtkropp eller inte. Om vi har det då blir det negativa tankar som skapar negativa känslor. Det som vi måste göra för att integrera de smärtor, den charge som vi känner är att komma i kontakt med det tomhetens nivå, med det implikata nivå, den nivå som vi var i kontakt när vi var små barn. När vi kopplas till denna nivå då blir det möjligt att integrera vår charge och ta tillbaka dess energi till vårt energisystem.  Kontrollkroppen kan vi ta ur spelet genom att strunta i det som den säger dvs när vi känner charge, då ska vi inte göra något som inte har med situationen att göra. T ex om vi känner obehag då ska vi inte titta på tv eller göra något annat utan vi ska se vad som finns i nuet och ägna sig åt detta. Kom ihåg att vår nuvarande situation och det som vi känner då är det som söker vår maximala uppmärksamhet. Det är det som har aktiverats i just detta moment och söker av oss att vi tar hand om det just nu. Det finns inget uppskjutande av detta eftersom varje uppskjutande blir till slut att vi förtränger energi på nytt till den omedvetna nivån. De flesta människor idag tror att det som händer i deras liv orsakas av en yttre påverkan, alltså orsakas av de olika situationer som de hamnar och att de kan absolut inte undvika att det blir så. Sanningen är något helt annat och vi måste förstå att det som händer i vårt liv är helt beroende av det som vi känner inom oss och av det som vi tänker och att det är just det som bestämmer hur ska våra liv se ut på det yttre plan och hur ska vår verklighet se ut. Smärtkroppen och kontrollkroppen kontrollerar våra liv genom sitt eviga spel, eller bättre sagt genom sitt eviga krigande, där smärtkroppen försöker konstant att sätta oss i situationer i vilken den ska aktiveras genom att vi känner av dess smärta så att vi kan integrera det och befria sig från det, medan kontrollkroppen försöker konstant att avleda oss från den smärtan så att vi flyr från obehaget genom att övertala oss att göra något så att vi kan undvika den smärtan t.ex titta på tv nu, eller sätt på musik, det går över snart osv. Vi brukar i dessa situationer oftast lyssna på den och på så sätt låter vi kontrollkroppen bestämma över våra liv. Problemet är att vi konstant lyssnar på kontrollkroppen och struntar i smärtkroppen så att vår lidande kan fortsätta så länge vi håller på med det. Från detta kan vi se att vi hela tiden gör felaktiga val och lider .

Vi kan ta ett exempel. Vi säger att ni har rädsla för vatten. Ni gillar att bada vid havet men är rädda för vatten och undviker det till varje pris. När era vänner bjuder er att ni går och badar så brukar ni säga att ni inte har tid till det så varje gång det händer de går och badar utan er. Till er själva säger ni att ni gillar shopping och då går ni och shoppar istället. Efter en tid ni träffar era vänner och beundrar deras fina färg och känner sig lurade, men ni ville undvika känslan och kontrollkroppen föreslog shopping och ni lyssnade. Resultat blev att ni har rädslan kvar för att ni inte ville konfrontera rädslan vilken är en del av er smärtkropp och integrera den sedan i ert energisystem. De flesta människor vet inte hur man gör detta och brukar i sådana situationer reagera automatisk så som de är vana vid. Resultat blir alltid detsamma. När detta händer då brukar ni säga att livet är hård, att man inte kan finna njutning osv men detta är ett typiskt exempel hur den inre värld inom er skapar er verklighet, skapar det som händer i era liv.

 

                                      Potentiella verkligheter

 

Kvantfysik förklarar att det finns otaliga verkligheter som potentiella verkligheter på det implikata, omanifesterade nivå men att vi upplever alltid en verklighet. Det är den verklighet vilken är exakt i resonans med vårt energifält vilken är i sin tur i resonans med våra tankar och känslor. Det finns alltså alla andra både positivare och negativare potentiella verkligheter som vi kan uppleva men vi upplever alltid den verklighet som vi är inställda på genom det som vi känner och genom det som vi tänker. Detta innebär att när vi befriar oss från charge och från smärtor från smärtkroppen, och befriar oss samtidigt från våra negativa tankar, byter vi vår verklighet från en negativare till en positivare och bättre. Vi i detta fall förändrar vibration av vårt energifält och börjar resonera med en annorlunda verklighet vilken vi upplever då i våra liv. Detta är egentligen princip av den sanna mänskliga förändringen.

Denna process kan beskrivas med en LP – skiva. På en LP – skiva finns det många låtar som snurrar samtidigt, men nålen är alltid på en plats och vi kan lyssna bara på en låt åt gången fast alla de olika låtarna snurrar samtidigt som alla de potentiella verkligheter som finns samtidigt men vi upplever alltid bara den som vi är i resonans med.

I nästa kapitel ska vi prata om en term som möjliggör den mänskliga förändringen och det är tomheten. Vi ska förklara vilken betydelse den har i våra liv och hur vi kan använda sig av detta.

 

 Förra                                                              Nästa