Arthur Shopenhauer

15/02/2008 13:04

Čovjek pun duha i u potpunoj se samoći izvanredno zabavlja  
svojim mislima.