Vad innebär att leva i nuet

 

Detta kapitel börjar jag med att ställa en fråga om hur vi lever våra liv ur ett inre perspektiv, alltså vad det är som pågår i vår inre medan vi upplever de olika situationerna.  Vi lever livet i två perspektiv. Ett perspektiv är det som händer inom oss och ett annat perspektiv är vår själva handlade utifrån det som händer utanför oss.  Det som jag vill förklara för er i detta kapitel är hur en person som har det dominerade konstruerade sinnet fungerar, alltså en person som mår inte bra. De flesta av oss mår inte bra då och då men det finns de som har det som default. Jag ska nu prata allmänt dvs. om alla oss hur vi är när det händer det som alla vi vill undvika, att må dåligt.

Det finns situationer då är det berättigat att bli stressad och må dåligt, när våra liv är i omedelbar fara. I sådana situationer vi måste reagera snabbt eftersom det gäller våra liv, och det kan kännas stressat och få oss sedan att må dåligt. Detta är ok.

Men varför mår vi dåligt i 99 procent av fall då vi inte är i en sådan situation där våra liv är i fara.  Det gör vi för att vi lever separerade från tomheten. Den tomhet som jag har pratat så mycket om är egentligen vår här och nu stunden. Vårt nu. De flesta av oss vet inte hur man ska leva i det.

Det skrivs hela tiden om nuet. Alla säger ”Man ska leva i nuet” och liknande, men ingen förklarar tillräckligt klart vad ska man göra och hur ska man gå till väga för att det ska bli verklighet. Vi kan ta ett exempel.

 

                                                 Ett exempel

 

Ni kan sätta er i ett rum ensamma och titta omkring er just nu. Vara i den stunden. Ni kan observera att det händer ingeting dåligt just nu, inget hotfullt. Men ändå om ni observerar er inre i samma stund, alltså inuti er kropp så ska ni märka att någonstans i kroppen finns det kanske obehag eller spänning eller ni tänker på något som bekymrar er. Varför finns det sådan disharmoni mellan er och det som händer omkring er. Denna disharmoni finns pga. att ert nu är inte i kontakt med det som händer omkring er. Ert nu är i kontakt med det som ni tänker, alltså med tankar av olika slag vilka eftersom de tillhör inte er nu måste vara tankar bundna på något sätt till er förflutna eller er framtid. Ni lever era liv genom projektioner i era hjärnor och inte i det verkliga livet som pågår omkring er. Ni lever illusion av livet och ni mår dåligt pga. detta. Det som måste göras är att ni måste blanda in det logiska tänkandet för att träna er medvetande att komma till tomheten och nuvarande ögonblick. Ni måste kunna bryta den onda cirkeln av att leva i sina tankar och komma ut i det verkligheten som är omkring er i nuvarande ögonblick.  Många har försökt att förklara hur man gör det och jag har själv inte lyckat komma till nuet med deras förklaringar. Jag var tvungen att göra det på mitt sätt, det sättet som jag försöker förklara för er nu.

Meningen med en känsla är att vara en reaktion på det som händer. Om vi blir anfallna av lejon, då reagerar vi med rädsla och handlar utifrån det. Om vi tittar på något vackert då får vi en behaglig känsla inom oss och njuter utav det. De känslor som vi får inom oss när vi mår dåligt är inte sanna som de två som jag beskrev innan. Det händer ingenting speciellt omkring oss men vi mår dåligt. Det är för att vi har massa undermedvetna men också medvetna tankar som har sin rot i vårt undermedvetna som skapar dessa känslor och får oss att må dåligt. De är inte sanna. De känslor förgiftar vårt nu och har sin grund i projektioner av de olika tankar om det som vi upplevde innan eller om det som skulle kunna hända oss i framtiden. De avlägsnar oss från vårt nu. I nu finns inga lögner. Det som finns är det som syns, det som upplevs.

Om ni observerar allt som händer omkring oss just nu oavsett vad, så finns inget som själva nuet dömer som bra eller dåligt. Det finns inget som själva nuet analyserar heller. Allt som händer i nuet blir analyserat och märkt som bra eller dåligt för att vi människor gör det. Nuet är i själva verket neutralt och accepterande eftersom nuet är kopplad till tomheten i vilken det nuet utspelas.

I nästa kapitel ska jag förklara mer praktiskt hur man ska göra så att vi kan börja träna sig, träna sitt medvetande att komma tillbaks till nuet och starta läkningsprocessen.

 

 Förra                                                                 Nästa